ADVERTISEMENT
Thứ Năm, 26 Tháng Mười Một 2020

ĐÀN ÔNG

Chuyện Gia Đình

Vào buổi trưa một ngày nọ, tôi tan làm trở về nhà, nóng quá đến nỗi đầu chảy đầy mồ hôi, mở tủ lạnh ra

sdfffsdfff