ADVERTISEMENT
Thứ Bảy, 15 Tháng Tám 2020

ÂM NHẠC

Mozart Forte – The Shadows

Có khá nhiều ban nhạc sử dụng guitar điện nhưng không dễ đạt được sự tinh tế như cách chơi của The Shadows. (Mozart Forte

Anh còn nợ em.

Anh còn nợ em Công viên ghế đá Lá đổ chiều êm. Anh còn nợ em Nụ hôn vội vàng

Anh còn nợ em.

Anh còn nợ em Công viên ghế đá Lá đổ chiều êm. Anh còn nợ em Nụ hôn vội vàng Nắng chói qua rèm. Anh

sdfffsdfff